Bỏ bài kiểm tra 1 tiết của học sinh THPT, THCS

Bỏ bài kiểm tra 1 tiết của học sinh THPT, THCS

Thông tư 26 ban hành sẽ có hiệu lực từ 11/10. Theo đó học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông không còn điểm kiểm tra 1 tiết.

Hiện nay việc giảm tải kiến thức cũng như áp lực cho học sinh đang được mọi người quan tâm. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Thông tư số 26 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến việc đánh giá xếp loại học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở.

Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực từ 11/10 và nhiều vấn đề thay đổi trong đó đáng chú ý là giảm số đầu điểm kiểm tra.

 
Thông tư 26 đã có nhiều điểm thay đổi trong việc kiểm tra. (Ảnh: Thanh Niên)
Thông tư 26 đã có nhiều điểm thay đổi trong việc kiểm tra. (Ảnh: Thanh Niên)

Bài kiểm tra 1 tiết được hủy bỏ

Cụ thể theo thông tư số 26, sẽ có 2 đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên đối với môn từ 35 tiết/năm học trở xuống, 3 đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên với môn có trên 35 đến 70 tiết/năm học, 4 đầu điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên với môn trên 70 tiết/năm học. Như vậy trong mỗi kỳ ngoài điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên sẽ có thêm 1 điểm kiểm tra giữa kì, 1 điểm kiểm tra cuối kỳ và không còn điểm kiểm tra 1 tiết.

 
Bài kiểm tra 1 tiết đã được loại bỏ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Bài kiểm tra 1 tiết đã được loại bỏ. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cách tính hệ số của điểm kiểm tra cụ thể như sau: Hệ số 1 là điểm đánh giá thường xuyên, hệ số 2 là điểm giữa kỳ, hệ số 3 là điểm cuối kỳ. Các điểm kiểm tra đánh giá thường xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ sau khi tính trung bình cộng sẽ ra điểm trung bình môn của học sinh trong kỳ đó. Như vậy nếu như so với Thông tư 58 vào năm 2011 thì môn học đã được loại bỏ điểm kiểm tra 1 tiết dẫn tới mỗi môn cũng giảm số đầu điểm.

 
Số đầu điểm của mỗi môn cũng sẽ giảm nhiều. (Ảnh: Thanh Niên)
Số đầu điểm của mỗi môn cũng sẽ giảm nhiều. (Ảnh: Thanh Niên)

Kiểm tra, đánh giá được đa dạng hóa

Không chỉ đơn thuần là thực hiện kiểm tra trên giấy như trước kia, đánh giá, kiểm tra định kỳ cũng được đa dạng hóa. Nó có thể tổ thức thông qua bài thực hiện trên giấy, trên máy tính hoặc là dự án học tập, bài thực hành… Đây là những điểm mà ở thông tư cũ không có.

 
Cách kiểm tra sẽ được đa dạng hơn. (Ảnh: Dân Trí)
Cách kiểm tra sẽ được đa dạng hơn. (Ảnh: Dân Trí)

Thông tư 26 cũng nhấn mạnh rằng, đề kiểm tra được ra cho cuối kỳ và giữa kỳ cần đặc tả theo chuẩn kỹ năng kiến thức đáp ứng được mức độ mà môn học hay hoạt động giáo dục đó hướng tới. Như vậy, các đổi mới này sẽ tạo công bằng giữa các vùng miền, trường, lớp với nhau và đánh giá học sinh sát sao hơn trong việc học tập cũng như chuẩn đầu ra.

 
Đề kiểm tra cũng sẽ đánh giá sát hơn với năng lực học sinh. (Ảnh: Thanh Niên)
Đề kiểm tra cũng sẽ đánh giá sát hơn với năng lực học sinh. (Ảnh: Thanh Niên)

Hiện tại quy định này vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trong cộng đồng mạng. Mọi người lên tiếng ủng hộ và mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có nhiều thay đổi hơn nữa để mang lại hiệu quả cao trong việc dạy và học.

Theo https://www.yan.vn/bo-bai-kiem-tra-1-tiet-cua-hoc-sinh-thpt-thcs-242207.html?fbclid=IwAR3C9XF9zvlH-MAIyy_bRAtesN-jOWNUzXi1VI8LEA3g4Ym8SMaoWz6khyM